Uppsats: Communication Theory of Secrecy Systems

En betydelsefull uppsats inom området för kommunikation och kryptering publicerades 1949 av Claude Elwood Shannon. Uppsatsen heter Communication Theory of Secrecy Systems och byggde då i stor utsträckning på materialet som samma författare publicerade något år tidigare i uppsatsen A Mathematical Theory of Communication.

Shannon skriver:

"Perfect Secrecy” is defined by requiring of a system that after a cryptogram is intercepted by the enemy the a posteriori probabilities of this cryptogram representing various messages be identically the same as the a priori probabilities of the same messages before the interception.

Ovan citat beskriver en OTP (one-time pad) som också anses vara en i princip oknäckbar kryptering om den används korrekt.

Med vetskap om hur samhället ser ut idag finns det ganska många citat som blir tämligen underhållande. Exempelvis:

Enciphering and deciphering should, of course, be as simple as possible. If they are done manually, complexity leads to loss of time, errors, etc. If done mechanically, complexity leads to large expensive machines.

Tankarna om nyckelstorlekar är också intressanta:

The key must be transmitted by non-interceptible means from transmitting to receiving points. Sometimes it must be memorized. It is therefore desirable to have the key as small as possible.

Idag skulle jag vilja påstå att vi går lite mot andra hållet. Vi föredrar stora nycklar med reservation för att beräkningskraften når ett slags oacceptabelt tröskelvärde.

Uppsatsen av C.E Shannon bör anses vara en definitiv läsning för den säkerhetsintresserade.